історична довідка керівництво політика підрозділи наші координати вакансії
українська мова   русский язык

Увага! Оприлюднено Перелік технічних регламентів Митного союзу та графік їх впровадження (докладніше у розділі «Новини»)    *****    У розділі «Новини» ви завжди маєте нагоду дізнатися про нові надходження нормативних документів до фонду ДП "Кіровоградстандартметрологія"    *****    ДП «Кіровоградстандартметрологія» призначено органом з оцінки відповідності вимогам Технічних регламентів (докладніше у розділі «Новини»)       *****      Проводить роботу незалежна випробувальна лабораторія ДП «Кіровоградстандартметрологія» з випробувань будівельних матеріалів і виробів.

Метрологія

Метрологія (від грецьк. metron – міра і logas – слово, вчення) – наука про вимірювання та їх застосування.

З давніх давен людство мало потребу у вимірюваннях. Без вимірювань неможливо було обійтися при будівництві житлових споруд, у торгівельній діяльності, у виробництві знарядь праці, тощо.

Д.І. Мендєлєєв висловив значення вимірювань для науки таким чином: "Наука начинается с тех пор, как начинают измерять. Точная наука не мыслима без меры"”.

І в наш час усі галузі техніки від будівельної механіки та машинобудування до ядерної енергетики не змогли б існувати без розгорнутої системи вимірювань, визначаючих як усі технологічні процеси, контроль та керування ними, так і властивості та якість виготовленої продукції.

Велике значення вимірювань у сучасному суспільстві. Вони є не тільки обґрунтуванням науково-технічних знань, а й мають першорядне значення для обліку матеріальних ресурсів, для внутрішньої та зовнішньої торгівлі, для забезпечення охорони здоров’я, безпеки праці та інших видів людської діяльності.

Що ж таке вимірювання? За визначенням в Законі України "Про метрологію та метрологічну діяльність" (надалі Закону):

- вимірюванням вважається процес експериментального визначення одного або декілька значень величини, які можуть бути обґрунтовано приписані величині.

Чим же проводяться вимірювання – засобами вимірювальної техніки (ЗВТ).

Що являється засобом вимірювальної техніки?

Засоби вимірювальної техніки – засоби вимірювань, вимірювальні системи, матеріальні міри, стандартні зразки та будь-які частини засобів вимірювань або вимірювальних систем, якщо ці частини можуть бути об’єктом спеціальних вимог та окремого оцінювання відповідності.

Без забезпечення належного стану ЗВТ (робочих мір довжини, маси, об’єму, сили, параметрів руху, витрати і т.п.) неможливе забезпечення єдності вимірювань. Тому і проводиться періодичний ремонт, технічне обслуговування і, як кінцевий результат, повірка ЗВТ.

Що ж таке повірка?

Повірка засобів вимірювальної техніки – сукупність операцій, що включає перевірку та маркування та\або видачу документа про повірку засобів вимірювальної техніки, які встановлюють і підтверджують, що зазначений засіб відповідає встановленим вимогам (визначення Закону).

Повірка законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, проводиться науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та повірочними лабораторіями, уповноваженими на проведення повірки відповідних засобів. (ч. 5 ст. 17 Закону).

Повірка засобів вимірювальної техніки, які не застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології та перебувають в експлуатації, проводиться на добровільних засадах.

Відповідає за єдність вимірювань на території Кіровоградської області ДП "Кіровоградстандартметрологія".


ДП "Кіровоградстандартметрологія" в галузі метрології проводить:

1 Повірку та калібрування засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) по 10 видам вимірювань, а саме:

01. Вимірювання геометричних величин

02. Вимірювання механічних величин

03. Вимірювання параметрів потоку, витрат, рівня, об’єму рідини

04. Вимірювання тиску, вакуумні вимірювання

05. Вимірювання фізико-хімічного складу, властивостей рідини

06. Температурні і теплофізичні вимірювання

07. Вимірювання часу та частоти

08. Вимірювання електричних і магнітних величин

09. Радіотехнічні і радіоелектронні вимірювання

10. Оптико-фізичні вимірювання

Свідоцтво про уповноваження на проведення повірки (калібрування) засобів вимірювальної техніки №ПК027-2014 від 19.12.2014

2 Метрологічну атестацію випробувального обладнання (ВО);

3 Розрахунки градуювальних таблиць резервуарів;

4 Розрахунки звужуючих пристроїв для витратомірних вузлів;

5 Експертизу витратомірних вузлів;

6 Державну метрологічну атестацію витратомірних комплексів;

7 Погодження проектів реконструкції вузлів комерційного обліку споживання природного газу;

8 Участь в експертизі:

- лічильників електричної енергії однофазних;

- лічильників електричної енергії трифазних;

- трансформаторів струму;

- лічильників холодної води;

- лічильників гарячої води;

- лічильників газу.

9 Надання транспортних послуг замовнику;

10 Надання консультативної допомоги замовнику з питань метрологічного забезпечення.

Законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту (ч. 1 ст. 17 Закону).

Перелік категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці, встановлюється Кабінетом Міністрів України (постанова Кабінету Міністрів України №374 від 4.06.2015р.)

Суб`єкти господарювання зобов’язані своєчасно з дотриманням встановлених міжповірочних інтервалів подавати законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, на періодичну повірку (ч. 3 ст. 17).

Періодичну повірку проводять у календарні терміни встановлені Графіком проведення періодичної повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (Додаток 1(пункт 14 розділу ІІ) Наказ Мінекономрозвитку України №193 від 08.02.2016р. Про затвердження порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації. та оформлення її результатів).

Графік проведення періодичної повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, складається їх користувачами і подаються на погодження до відповідного метрологічного центру.

Рекомендований термін подання Графіків на погодження- щороку до 1 грудня .


Основними завданнями метрологічної системи є:

1) реалізація єдиної технічної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності;

2) захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань;

3) здійснення фундаментальних і прикладних досліджень та наукових розробок у сфері метрології та метрологічної діяльності;

4) економія всіх видів енергетичних і матеріальних ресурсів;

5) забезпечення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції;

6) створення нормативно-правових, нормативних, науково-технічних та організаційних основ забезпечення єдності вимірювань у державі.

ДП «Кіровоградстандартметрологія» розробило та впровадило стандарт організації (СОУ) на основі національного стандарту ДСТУ ISO 10012:2005 «Системи керування вимірюваннями. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання», який встановлює організацію та порядок проведення робіт з оцінювання вимірювальних можливостей лабораторій на добровільних засадах.

Оцінювання вимірювальних можливостей лабораторії незалежною стороною збільшить рівень довіри до неї з боку клієнтів, поставить її у більш вигідні умови порівняно з конкурентами, дозволить унеможливити отримання недостовірних результатів вимірювань, які можуть звести нанівець напрацьований впродовж років авторитет.

Отже лабораторії, які бажають підтвердити свою технічну компетентність, знову можуть зробити це звернувшись до фахівців Державного підприємства «Кіровоградстандартметрологія». Наше підприємство має багаторічний досвід по проведенню робіт з атестації лабораторій, яка по своїй суті й була підтвердженням компетентності. Ми маємо відповідне технічне оснащення та нормативну базу, роботи виконує висококваліфікований персонал.

За довідками звертатись:
Бюро приймання
тел. (0522) 24-18-30, e-mail: bp@metr.kr.ua
Посилання

_____________

Курси валют
bank-ua.com bank-ua.com bank-ua.com
_____________

Погода

Історична довідка | Керівництво | Політика | Підрозділи | Наші координати
Головна | Новини | Сертифікація | Метрологія | Стандартизація | Управління якістю | Лабораторія
Законодавство | Зворотній зв'язок
Український портал УКРОП - Український об'єднаний портал Українська пошукова система АПОРТ - ищет что надо