• Адреса
 • ТЕЛЕФОНИ
  • (0522) 24-72-82
 • графік роботи
  Пн-Чт: 8.00-16.45, Пт: 8.00-15.30, обідня перерва :12.00-12.30

Про аудит фінансової звітності за 2022 рік

 

 

 Відповідно до пункту 16 частини першої статті 1 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та абзацу другого частини восьмої статті 73 Господарського кодексу України фінансова звітність державного підприємства «Кіровоградський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» підлягає обов’язковому аудиту фінансової звітності.

Пропонуємо Вам прийняти участь у конкурсному відборі суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ДП «Кіровоградстандартметрологія» за 2022 рік, шляхом подання на електронну адресу наступних документів:

 1. Комерційна пропозиція.
 2. Інформація з Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності про наявність відомостей про суб’єкта аудиторської діяльності у розділі «Субєкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язків аудит фінансової звітності» .
 3. Довідка суб’єкта аудиторських послуг про перебування у трудових відносинах за основним місцем роботи не менше трьох аудиторів, відомості про яких наявні в Реєстрів аудиторів у розділі «Аудитори».
 4. Підтвердження про наявність чинного договору страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської перед третіми особами, укладений відповідно до типової форми договору страхування, затвердженої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.
 5. Довідка суб’єкта аудиторської діяльності, що його керівник та працівники не є пов’язаними особами з ДП «Кіровоградстандартметрологія».
 6. Довідка суб’єкта аудиторської діяльності про наявність системи внутрішнього контролю якості аудиторських послуг.

 

Реєстраційні відомості та інформація про суб’єкт перевірки

 

Назва показника

Характеристика показника

Повна назва

Державне підприємство «Кіровоградський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»

Скорочена назва

ДП «Кіровоградстандартметрологія»

Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ)

02568199

Юридична /фактична (поштова) адреса

25015,м. Кропивницький, вул.А.Тарковського 1

Адреса електронної пошти

secretar@metr.kr.ua 

metr.kr@ukr.net

Обрана система оподаткування

Загальна

Розмір статутного капіталу згідно установчих документів

381385,77грн.

Сфера діяльності

Послуги

Види діяльності

71.20  Технічні випробування та дослідження

84.13  Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності

47.78  Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах

Загальна чисельність станом на 31.12.2022

86

Стандарти, за якими ведеться бухгалтерський облік

Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку

Склад фінансової звітності, яка підлягає обов’язковому аудиту

Фінансова звітність малого підприємства (Баланс форма № 1-м,  Звіт про фінансові результати форма № 2-м)

Загальні звітні показники за 2022 рік

Назва показника

Попередній період / на початок звітного періоду, тис.грн.

Звітний період/ на кінець  звітного періоду, тис.грн.

Валюта балансу  форма 1-м, ряд. 1300

14873

14794

Загальні доходи форма 2-м, ряд. 2280

33893

26894

Загальні витрати форма 2-м, ряд. 2285

31684

25090

Активи (необоротні і оборотні), форма 1-м, ряд. 1300

14873

14794

Власний капітал форма 1-м, ряд. 1495

11478

11634

Зобов’язання   форма 1-м, ряд. 1695

1880

1689

       

 Наказ №3-ОД від 02.01.2023

Наказ №3-О від 04.01.2021 року