• Адреса
 • ТЕЛЕФОНИ
  • (0522) 24-72-82
 • графік роботи
  8.00-16.30
Випробувальна лабораторія

ЛабДП"Кіровоградстандартметрологія" акредитована Національним агенством з акредитації України Відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017, атестат про акредитацію №20744 від 18 грудня 2019 р. чинний до 17 грудня 2024 р.

Випробувальна лабораторія компетентна на проведення фізико-хімічних, мікробіологічних, радіологічних випробуваннь та на визначення вмісту  ГМО у харчовій продукції і продовольчій сировині рослинного, тваринного та біотехнологічного походження, випробуваннь будівельних матеріалів за фізико-механічними показниками.

Сфера акредитації Випробувальної лабораторії включає органолептичні, фізико-хімічні, хіміко-аналітичні, мікробіологічні, фізико-механічні та інші види випробувань.А

СФЕРА АКРЕДИТАЦІЇ

Лабораторія гарантує точність, достовірність, відтворюваність результатів проведення випробувань продукції та своєчасне виконання всіх замовлень наших замовників. Гарантуємо конфіденційність відомостей, одержаних від замовників та всіх результатів проведення випробувань.

 

Всі підрозділи випробувальної лабораторії оснащені сучасним обладнанням з програмним забезпеченням, засобами вимірювань потрібної точності, стандартними зразками, витратними матеріалами у відповідності з нормативними документами на методи випробувань згідно.

 

Хроматографічний відділ

 •  використовує в своїй роботі такі методи як газова та тонкошарова хроматографія, які застосовують для визначення пестицидів, мікотоксинів а також визначення жирокислотного складу (37 компонентів рослинного і тваринного масел, транс-ізомери олеїнової кислоти в кондитерській та маргариновій продукції).

Х      З  

Токсикологічний відділ

 •  користується методом атомнно-абсорбційної спектрометрії (визначення токсичних елементів в харчовій продукції, продовольчій сировині та кормах.

      

Фізико-хімічний відділ

 проводить випробування харчової продукції, продовольчої сировини, кормів  гравіметричним, титриметричним, потенціометричним, фотоелектроколориметричним, рефрактометричним, поляриметричним, екстракційно-ваговим та іншими методами.

П1  П2    

Відділ радіології

 проводить визначення питомої активності радіонуклідів Cs-137 та Sr-90 в харчовій продукції, продовольчій сировині, кормах.

   

Відділ мікробіології

 проводить випробування за мікробіологічними показниками харчових продуктів та продовольчої сировини

3 2

Відділ будівельної лабораторії

Відділ будівельної лабораторії проводить фізико-механічні випробування щебеню, гравію, піску, цегли, каміння, бетону та нерудних матеріалів.

1    

Лабораторія крім випробувань проводить широкий спектор робіт з підприємствами та фізичними особами, а саме:

 • розробка нових видів випробувань;
 • виготовлення зразків контролю точності вимірювань для внутрішньго лабораторного контролю
 • консультації з питань внутрішньолабораторного та міжлабораторного контролю якості 
 • стажування персонала лабораторій підприємств замовників на робочому місці за конкретними методиками та показниками методами аналітичної хімії.
 • надання консультативних послуг відносно випробувань продукції;
 • експертиза проектів нормативної документації на нові види продукції щодо відбору продукції для випробувань та розділі «Методи випробувань».

 

Компетентність лабораторії  регулярно підтверджується участю персоналу в Програмах професійного тестування лабораторій. Постійно проводяться міжлабораторні порівняння результатів вимірювань з акредитованими лабораторіями та внутрішні аудити системи менеджменту якості та внутрішнього лабораторного контролю.

 

Важлива інформація:

Випробувальна лабораторія не акредитована на відбір проб/зразків.

 

Для оформлення замовлення на випробування подається «ЗАПИТ» на проведення випробувань

Запит на проведення випробувань

Інструкція І 4.51 «Правило прийняття рішення про відповідність»

Звернувшись до нас Ви отримаєте кваліфіковану послугу, детальну консультацію

та високопрофесійний рівень обслуговування. Роботи будуть проведено якісно, професійно, в стислі терміни та по оптимальним цінам.

Інформацію про порядок надання послуг можна одержати :

 (099) 075-94-37

Зв’язатися з відділенням метрології